Pandemi Kolyesi
Pandemi Kolyesi
Pandemi Kolyesi
Pandemi Kolye
Pandemi Kolye

Pandemi Kolye (HA1819 )

Fiyat : ₺2.749,00(KDV Dahil)

Pandemi ( Veba ) Kolyesi 

PANDEMİ KOLYESİ

Vebâ-Tâûn (Bulaşıcı hastalıklardan korunma) Duâsı:

“Bağdat şehrinde büyük bir vebâ hastalığı meydana geldi. Bu tâundan yaşlı insanlar dışında Kur’ân-ı Kerîm hâfızlarından on iki bin çocuk vefat etti. Bağdat’ta Mübârek isimli bir tâcir vardı ki onun evinde asla tâun hastalığı görülmedi. Bunu işiten Padişah Harun Reşîd o taciri çağırttı ve tâcir huzuruna gelince bu işin sebebini sordu. Tâcir dedi ki: “İmâm A’zam Ebû Hanîfe (Allah ona rahmet eylesin) hazretlerinden rivâyet olunmuş bir mübârek duâ vardır. İmâm A’zam buyurmuşlar ki, her kim bu duâyı kendisine okutursa yâhut üzerinde taşırsa yahût evinde bulundurursa Hak Subhânehu Hazretleri o kimseyi, âilesini ve evlatlarını o duâ bereketiyle tâundan (bulaşıcı hastalıklardan) muhafaza eder. O mübârek duâ işte budur”

 اللهم انی اسئلك بعدد خلقك و زنة عرشك و رضاء نفسك وبنور وجهك و مبلغ علمك و غایت قوتك و بسط قدرتك و حقیقة شكرك و منتهی رحمتك وبإدراك مشیتك وبكلیة ذاتك وبكل صفاتك وبتمام وصفك ونهایة اسمائك وبمكنون سرك وبجمیل سترك وبجبریل برك وبكمال منك وبفیض جودك وبتشدید ید غضبك وبسابق رحمتك وبأعداد كلماتك وبغایة بلوغك وبتفرید فردانیتك وبتوحید وحدانیتك وببقاء بقائك وبسرمدیة آفاتك وبعزة ربوبیتك وبجباریتك وبحمدك وبمجدك وبعطفك وببرك بإنعامك وبإحسانك وبحقك وبحق حقك نسئلك اللهم ان تجعلنا شفاء و مخرجا من الهموم والغموم والوباء والبلاء والفناء و جمیع الآفات والعاهات فی الدنیا ولاآخرة وبحق كٓهٰیٰعٓصٓ وبحق طٰهٰ و یٰسٓ وبحق حٰمٓ عٓسٓقٓ وبحق انا فتحنا لك فتها مبینا برحمتك یا ارحم الراحمین

Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke bi-‘adedi halkıke ve zineti ‘arşike ve ridâi nefsike ve bi-nûri vechike ve meblaği ‘ilmike ve gâyeti kuvvetike ve basti kudretike ve hakîkati şükrike ve müntehâ rahmetike ve bi-idrâki meşiyyetike ve bi-külliyyeti zâtike ve bi-külli sıfâtike ve bi-temâmi vasfike ve nihâyeti esmâike ve bi-meknûni sirrike ve bi-cemîli sitrike ve bi-cibrîli berrike ve bi-kemâli mennike ve bi-feyzi cûdike ve bi-teşdîdi gadabike ve bi-sâbikı rahmetike ve bi-a’dâdi kelimâtike ve bi-gâyeti bulûğike ve bi-tefrîdi ferdâniyyetike ve bi-tevhîdi vehdâniyyetike ve bi-bekâi bekâike ve bi-sermediyyeti âfâtike ve bi-‘izzeti rubûbiyyetike ve bi-cebbâriyyetike ve bi-hamdike ve bi-mecdike ve bi-'atfike ve bi-berrike bi-in’âmike ve bi-ihsânike ve bi-hakkıke ve bi-hakkı hakkıke nes’elüke Allâhümme en tec’alenâ şifâen ve mahracen mine’l-hümûmi ve’l-gamûmi ve’l-vebâi ve’l-belâi ve’l-fenâi ve cemî’i’l-âfâti ve’l-‘âhâti fi’d-dünyâ ve’l-âhireti ve bi-hakkı kâf-hâ-yâ-ayn-sâd ve bi-hakkı tâ-hâ ve yâ-sîn ve bi-hakkı hâ-mîm ayn-sîn-kâf ve b-ihakkı innâ fetehnâ leke fethan mübînâ bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn.

اللهم سكن هیبة صدمة قهرمان الجبروت باللطیفة النازلة الواردة من فیضان الملكوت و بالنور الناطق بغوامض حكمتك حتی نتشبث بأذیال لطفك و نعتصم بك عن إنزال قهرك یا ذا القوة الكاملة و القدرة الشاملة و الرحمة الواسعة یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاكرام اللهم یا ولی الولاء یا كاشف الضر و البلاء أصرف عنا الطاعون و الوباء بحق آدم و حواء و بحق محمد المصطفی و آله المرتضی و ما رمیت إذ رمیت و لكن الله رمی بفضلك و كرمك یا ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم اللهم بحرمة الحسن و الحسین و أمهما و أبیهما و جدهما خلصنا ما هو فینا صل علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین أجمعین

Okunuşu: Allâhümme sekkin heybete sadmeti kahrimâni’l-ceberûti bi’l-latîfeti’n-nâzileti’l-vârideti mşn feyezâni’l-melkûti ve bi’n-nûri’n-n’atıki bi-gavâmizı hikmetike hattâ neteşebbesü bi-ezyâli lutfike ve nağtesımü bike an ezyâli kahrike yâ ze’l-kuvveti’l-kâmileti ve’l-kudreti’ş-şâmileti ve’r-rahmeti’l-vâsiati yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâmi Allahümme yâ veliyye’l-velâi yâ kâşife’-d-durri ve’l-belâi esrıf annâ’t-tâûne ve’l-vebâe bi-hakkı Âdeme ve Havvâ ve bi-hakkı Muhammedini’l-Mustafâ ve âlihi’l-murtazâ ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnellâhe ramâ bi-fadlike ve keremike yâ erhame’r-râhimîne Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme bi-hurmeti’l-Haseni ve’l-Huseyni ve ümmihimâ ve ebîhimâ ve ceddihimâ hallısnâ ma hüve fînâ salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî’t-tayyibîne’t-tâhirîne ecme’în.

(Kaynak: Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Mecmû'atü'l-Ahzâb, Nakşibendiye Kitabı s.335; İbni Arabî Kitabı, s. 585-86)

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR