Kişiye Özel 2 Taraflı Kolye
Kişiye Özel 2 Taraflı Kolye
Kişiye Özel 2 Taraflı Kolye

İsme Özel Kısmet Nasip & Tılsım Vefk 19 Esma Kolye (HA1835)

Fiyat : ₺3.199,00(KDV Dahil)

Kolye detaylarını not bölümüne ekleyebilirsiniz.

( İsim, doğum tarihi, doğum saati ve annenizin adına göre usulune uygun eşref saatinizde yazılır )

 

2 tarafli Vefk EsmaTilsim&Kismet ve Nasip kolye Esmalar,ayetler ve vefk sifreleri ile guclendirilmistir...

Tılsım Vefk Esma kolye tarafinda yer alanlar;
Tılsımlı Vefk; güç, kuvvet, idârede başarı ve başarının devamını; bedenî ve rûhî rahatsızlıkların bertaraf edilmesi, bedenî ve rûhî azâların zayıflıkların giderilmesi, maddî ve mânevî canlılığın elde edilmesi ve bu canlılığın devamı için Allahu Teâlâ’nın husûsî isimleriyle hazırlanmıştır.
Dairenin en dış kısmında Allahu Teâlâ’nın, El-melik, el-Azîm, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Müheymin, el-Kahhâr, el-Aliyy, el-Kebîr,el-Müteâl, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Hakem, el-Adl, el-Hasîb, el-Halîm, el-Azîz, el-Habîr, el-Müzill, el-Müntekim isimleri yer almaktadır. Bu dairenin altındaki dairede isimlerin vefkleri bulunmakta, vefklerin altında harf dizilimi içerisinde; en dıştan içeri doğru birinci daire; Bismillahirrahmânirrahîm, ikinci daire; Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsün, üçüncü dairede; En’âm sûresi 122. Âyet-i kerîme Evemen kâne meyten fe-ahyaynâhu (Ölü iken kendisini dirilttiğimiz kişi), ortada Yâ Samedü min gayri sinetehu ve lâ şey’ün ke mislihi (Ey hiç kimseye muhtaç olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu kendisini yorgunluk almayan, misli ve benzeri olmayan Allahım!) yazmaktadir.

Kismet ve Nasip kolye tarafinda yer alanlar;

Nasip, kısmet ve rızık, İlâhî irâdenin insanlar için çizdiği hayat proğramıdır. Şüphe yok ki Allah dilediğini yapan, her hâlükârda irâdesini yürütendir. İnsanın vazifesi ise, nasibi, kısmeti ve rızkının hayırlı ve bereketli olması için dua ederek, elinden gelen bütün gayreti göstermesidir.Tasarımımız, yedi katman ve on dokuzlu hâneler hâlindedir. Yedi katman nasip ve kısmetin taksim edildiği semâ katlarını ve orada bulunan peygamber ve melekleri temsil ederken, on dokuz sayısı ise insanın beden ve zihin güçlerinin toplamıdır.

Yedi katmanın dıştan ilkinde başlangıç hânesinde “Allah” diğer hânelerde dokuz adet “bütün iyilik kapılarını açan” anlamında “Yâ Fettâh” esmâsı, dokuz adet “çok seven ve sevilen” anlamında “Yâ Vedûd” esmâsı yer almaktadır. İkinci hânede “Besmele”, üçüncü, dördüncü ve beşinci hânede Burûç (Burçlar) sûresinin 13, 14, 15 ve 16. âyetleri “İlk yaratan da O’dur, tekrar yaratan da O’dur. O çok bağışlayıcıdır; kullarını seven ve sevilmeye lâyık olandır. Arş’ın sahibidir, şanı pek yücedir. O, dilediği her şeyi yapan tek zâttır” ile “Vedûd” bulunmaktadır.

 Ortadaki iki katmanda yer alan Kur’ân-ı Kerîm’in 29 sûresinin başında bulunan şifreli hurûfu mukattaalar, ulvî âlemden inen âyet-i kerîmeleri temsil ederken, semâvî kuvvetlerin en güçlüleri kabul edilen Cebrâil (a.s.) kuzeyde, İsrâfil (a.s.) batıda, Mîkâil (a.s.) doğuda ve Azrâil (a.s.) güney yönlerinde varlık âlemini kuşatmaktadırlar.Kolye renk detaylarını not bölümüne ekleyebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR