İsmi Azam Kolye
İsmi Azam Kolye
İsmi Azam Kolye
İsmi Azam Kolye
İsmi Azam Kolye
İsmi Azam Kolye

İsmi Azam Kolye (HA1765)

Fiyat : ₺3.599,00(KDV Dahil)

İsmi Azam Kolye

   İsm-i Âzam” Allah’ın en büyük ismi mânâsına gelen bir tâbirdir.Kolyemizin içerisine Allah’ın izniyle her derde devâ “İsmi Azam Tılsımı” konulmuştur.Sahabeden Übey b. Kâ‘b’dan (r.a.) gelen rivâyetlere göre Rasûlullah (s.a.v.) İsm-i Âzam’ın Bakara, Âl-i İmrân ve bir rivâyette Tâhâ Sûresi’nde yer alan “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” الله لا اله الا هو الحيُّ القيُّوم cümlesinden ibaret olduğunu söylemiştir.

   Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bu duâyı yapan Allah’ın İsm-i Âzam’ı ile dilekte bulunmuş olur. Allah, İsm-i Âzam’ı anılarak kendisinden talepte bulunulduğunda talebi yerine getirir, İsm-i Âzam’la duâ edildiğinde duâyı kabul eder.” (Müsned, III, 120, 158, 245, 265; V, 350, 360; Buhari Edebu’l-Müfred 70; Tirmizi 3704, 3705; İbni Mace 3855, 3857,3858; Nesei 1300, 1301) “İsmi Azam Tılsımı”nın İçindekiler Fatiha Sûresi, Bakara Sûresi 2/1-5, 163, 196, Ayetel Kürsi, Amanerrasûlu, Âl-i İmrân 3/18, Âraf Sûresi 7/54, Müminûn Sûresi 23/115-116, Sâffât Sûresi 37/1-10, Haşr Sûresi 59/22-24, İhlas Sûresi, Felak Sûresi, Nâs Sûresi, Şifâ Âyetleri, İsrâ Sûresi 17/105, Koruma Âyetleri, Nazar Âyeti Kalem Sûresi 68/51-52, En’âm Sûresi 6/1, Yâsin Sûresi 36/78-83, Kâfirun Sûresi, Saf Sûresi 61/13, Neml Sûresi 27/30-31, Mülk Sûresi 67/19-20, Fussılet Sûresi 41/36, Tevbe Sûresi 9/129, Peygamberimizin (s.a.v.) duaları, Seyyidü’l-İstiğfâr, Besmele Vefki, Ashâb-ı Kehf ve salâvatlar. Hatt-ı âlâ koleksiyonumuzun her biri, hassas ve dikkatli bir şekilde İslâm’ın ana kaynakları olan Kur’an ve Sünnet ışığında tasarlandığından, İsmi Azam Duası çalışmamızda da aynı yol takip edilmiştir. Kolyemizin birinci yüzünde geometrik kûfî sanatı ile İsmi Azam olan “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” âyet-i kerimesi yer almakta, diğer yüzünde ise hadis-i şerif kaynaklarından, kütübüssitteden olan Buhârî, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mâce, Nesei’de İsmi Azam ile alâkalı rivâyet edilen hadis-i şeriflerdeki yedi esmânın (Vâhid, Ehad, Samed, Mennân, Bedî’, Zü’l-Celâli, Ve’l-İkrâm) ebced hesabına göre harf değeri olan rakamlar sırasıyla yazılmıştır.

 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR