Fani Kolye (HA1735)

Fiyat : ₺350,00(KDV Dahil)

Fani Kolye


“O gün biz göğü kitapların sayfalarını dürüp büker gibi düreceğiz.”(Enbiya, 21/104) emri gerçekleşir. Evrenin maddesi çöker, sistemler dağılır. Galaksilerin çöküşünü gök katlarının kapanışı izler. Ruhlar ve melekler de birer birer söner ve “O (Allah’ın) zatından başka her şey yok olucudur (olacaktır.)”(Kasas, 28/88) ayetinin nihaî hükmü gerçekleşir. Madde ve vücut adına her şey köpük gibi sönmüş; evren mum gibi eriyip tükenmiştir.


Bütün kâinât yoklukta idi, Allah’ın ilminde var ama dış âlemde yok idi. Var olan her şey Allah’ın kendisine tecelli etmesiyledir, O’nun tecellisi olmadan hiçbir şey yokluktan varlığa çıkamaz. Varlıklar ve eşya yokluk aynasındaki akislerden ibarettir. Madde, âlem ve tüm varlıklar kendi asıllarına ve zâtlarına göre yok, Hakk’a göre vardır ve varlıklarını Allah’tan alırlar, Allah var olduğu için vardırlar. Bunun dışında onlara atfedilen varlık bir vehim ve bir hayaldir. Allah’ın kudretinin tecellisi ise Varlığın Doğumu’dur.

Gümüş
925
Altın
14 AYAR 18 AYAR 22 AYAR